Sanal Alemin de Bir Hukuku Var

Bilişim çağının sağladığı faydalardan vazgeçmek mümkün olmadığına göre, zararları bertaraf etmek suretiyle sağlıklı ve güvenli bir iletişim düzenine kavuşmanın yollarını aramalıyız ki bunun vazgeçilmez şartlarından biri de hem sistemin işleyişine hem de internet vasıtasıyla gerçekleşen eylemlerin niteliğine dair hukuki bilinç kazanmaktır. İşte elinizdeki kitap da sosyal medya kullanıcılarına ceza hukuku bilinci kazandırıp yol gösterici olmak ve böylece hem asıl niyeti suç işlemek olmadığı halde sosyal medya faaliyeti çerçevesinde kazandığı alışkanlıklar yüzünden başı belaya giren insanları korumak hem de suçtan kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla kaleme alınmıştır.

Kitabın birinci bölümünde adalet, hukuk, yargı ve devlet arasındaki ilişkiye dair yazarın görüşlerini içeren kısa bir okuma parçasına yer verilmiş, ikinci bölümde sosyal medya kullanımı açısından büyük önem taşıyan ifade özgürlüğünün anayasal çerçevesi ve yargı içtihatlarıyla şekillenen anlamı ele alınmış, üçüncü bölümde devletin adli teşkilatına ilişkin genel bilgiler verilmiş, dördüncü bölümde suç ve ceza kavramları çerçevesinde genel hukuk prensipleri ile bir suçun işlendiği andan verilen hükmün infazına dek süren muhakeme safahatı incelenmiş, beşinci bölümde sosyal medya faaliyeti kapsamında siber ve hukuki güvenliği sağlamaya yönelik tedbirlerden bahsedilmiş ve nihayet son bölümde de Türkiye’de sosyal medya vasıtasıyla sık sık işlenip muhakemeye konu olan suçların unsurları açıklanmaya çalışılmıştır.

Kitabın büyük kısmında, içeriğin kolay anlaşılması ve merak edilen güncel hususlara dair hukuki bilgilerin süratle bulunabilmesi amacıyla, soru-cevap usulü kullanılmıştır.

İnceleme için: Ahmet Aslan Kitapları | Sanal Alemin De Bir Hukuku Var! Kitabı | Hemen Satın Al (inkilap.com)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.