Özel Muhakeme Usulüne Tabi Suçlar

Bir suç ihbarı üzerine başlatılan adli süreç kapsamında usul ve esasa ilişkin prensiplerin doğru bilinmesi kadar önem taşıyan hususlardan biri de iddia, savunma ve hüküm faaliyetlerinin kayıtlara doğru yansıtılmasıdır. Her mevkideki uygulayıcı tarafından tanzim edilen adli belgelerin kolaylıkla anlaşılabilir bir üslup içermesi, olgusal ve hukuki temele dayalı olması şarttır. Günümüzde teorik bilgi aktarımına dayalı olan hukuk eğitimini tamamlayarak görevlerine başlayan hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile avukatların belge tanzimi noktasında zorluk yaşadıkları aşikârdır. İçeriği anlaşılmaz ya da hukuki temelden yoksun olan adli belgeler üzerinden yürütülen muhakemelerin gereksiz yere uzadığı ve kimi zaman hak ihlallerine sebep olacak uygulamalara yol açtığı da bir gerçektir. Tüm bu sorunlar da teorik bilgi içeren temel hukuki eserlerin yanı sıra uygulayıcıya pratik kolaylık sağlayacak yardımcı eserlerin varlığını şart koşmaktadır.

Bu düşünceden hareketle Filiz Kitabevi tarafından yayımı tasarlanan pratik hukuk eserleri serisine ben de bir kitapla katkı sunuyorum. Elinizdeki kitap, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Kamu Barışına Karşı Suçlar” ve “Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar” başlıklı bölümlerinde yer verilen suçlar ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun, 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve inkılap kanunlarında yer alan suçlara ilişkin yürütülen soruşturmalar ve/veya kovuşturmalar kapsamında hâkim, mahkeme, Cumhuriyet savcısı ve avukat tarafından yapılacak işlemlere dair örnek adli belgeleri ihtiva etmektedir.

İnceleme için: İşlem, Karar ve Talep Örnekleri (adaletyayinevi.com.tr)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.