Cinayet Soruşturmaları

Bugün itibarıyla ülkemizde birçok faili meçhul cinayet dosyası, eksik ve hukuka aykırı ilerleyen muhakeme sürecinden dolayı arşivlerde zamanaşımı süresinin dolmasını beklemektedir. Aynı sebeplerden ötürü birçok cinayet davası da olması gereken sürede sona erememekte, sona erdiğinde de toplumun adalete yönelik beklentisini tatmin edici düzeyde karşılamamaktadır. Bu olumsuzlukları bertaraf etmenin yegâne yolu ise cinayet soruşturmalarının hızlı, etkin ve hukuka uygun biçimde yürütülerek failin doğru tespit edilmesi ve adil yargılamaya esas olacak tüm delillerin toplanmasıdır. Elinizdeki kitap da bu amaca ulaşmaya katkı sunmak üzere Cumhuriyet savcılarımız ile adli kolluk görevlilerimize faydalı bir pratik rehberi kazandırmak için kaleme alınmıştır.

Kitapta, ölüm olayının ihbarından soruşturmayı sona erdiren bir karar verilene dek geçen süre zarfında delil toplama faaliyetinin eksiksiz, hukuka uygun ve tüm ihtimaller gözetilerek yürütülmesini sağlayacak yöntemler, ülkemizdeki yargısal uygulama kapsamında sık sık ortaya çıkan aksaklıkları bertaraf etmeye yönelik pratik çözümler, yol gösterici yargısal içtihatlardan oluşan bir seçki ile soruşturma işlemlerine ilişkin doğru evrak tanzimini kolaylaştıracak örnek belgeler yer almaktadır.

İnceleme için: Savcılık ve Adli Kolluk Uygulamasında Cinayet Soruşturmaları (adaletyayinevi.com.tr)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.