Ceza Avukatı ve Savunma

Ceza muhakemesinden adil ve etkin sonuçlar çıkmasını sağlamak noktasında bütün süjelerin eşit derecede sorumluluğu bulunmaktadır. Soruşturma ve kovuşturma evrelerinden oluşan bu sürecin tamamında rolü bulunan müdafi de suç şüphesi altındaki kişinin haklarını doğru ve etkin biçimde savunmak suretiyle maddi gerçeğin layıkıyla ortaya çıkmasını sağlamaya katkı sunmalıdır. Bu katkıyı sunmanın yegâne yolu da ceza muhakemesi kapsamında uygulanması muhtemel mevzuata en ince ayrıntısına kadar hâkim olmak ve adli makamların ilgili mevzuat hükümlerini eksiksiz ve doğru uygulamasını sağlamak amacıyla sürecin her aşamasına etkin müdahalede bulunmakla mümkündür.

Savunma hakkı, adaletin tecellisi açısından büyük önem taşımaktadır; etkin ve hukuka uygun savunmadan yoksun bir muhakeme sürecinden adil sonuç çıkması beklenemez. Elinizdeki eser, bu gerçeği esas alarak, suç ihbarından hükmün kesinleştiği ana kadar süregelen ceza muhakemesi kapsamında uyulması gereken kuralları ve bu kurallar çerçevesinde toplanması gereken delilleri mümkün olduğunca geniş bir bakış açısıyla ele almak suretiyle savunma süjesinin hukuksal faaliyetine yardımcı olmak üzere vücuda getirilmiştir.

Cumhuriyet Savcısı Eyüp Kara’yla birlikte kaleme aldığımız bu eserin ilk bölümünde ceza muhakemesinde savunmaya ilişkin genel bilgi ve prensipler, ikinci ve üçüncü bölümlerinde soruşturma ve kovuşturma evrelerine özgü muhakeme usulleri ile uygulamada karşılaşılan sorunları bertaraf etmeye yönelik somut çözümler, dördüncü bölümünde uygulamada sıklıkla karşılaşılan suç tiplerine özgü savunma prensipleri, beşinci bölümünde olağan ve olağanüstü kanun yolları, altıncı bölümünde tebligat, süreler ve eski hale getirme müessesine dair açıklamalar, son bölümünde de örnek belgeler yer almaktadır.

İnceleme için: Ceza Avukatı ve Savunma (adaletyayinevi.com.tr)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.