Boşanmanın Anatomisi

Av. Begüm Gürel’le birlikte kaleme aldığımız kitabın ilk bölümünde bilinen Türk hukuk tarihi boyunca evlenme ve boşanma müesseselerinin tabi olduğu prensipler özetle ele alınmış, ikinci bölümde son yüzyılda görülen boşanma davalarına konu olmuş olaylara yer verilmiş, üçüncü bölümde de boşanmanın eşler ve çocuklar açısından sonuçlarına değinilmiştir. Kitapta ayrıca boşanmaya ilişkin resmi istatistiksel verilerin değerlendirildiği bir okuma parçası ile evlilik müessesesine dair mahkeme kararlarına yansıyan vecizeleri içerir bir derleme bulunmaktadır.

Kitap, hukukçu olmayanların da rahatlıkla okuyup anlayabilecekleri bir üslupla kaleme alınmış, sıkıcı ve yorucu bir okumaya sebep olmamak amacıyla kanun maddeleri ve içtihatlara metin içinde değil dipnotlarda yer verilmiştir. Yazım sürecinin her aşamasında özel hayatın gizliliği ile diğer kişilik haklarına tavizsiz saygı duyarak hazırlanan bu kitapta yer bulan boşanma davalarının nerede ve kimler arasında görüldüğü belirtilmemiş, olaylar da erkek eş için E, kadın eş için K sıfatı kullanılarak sunulmuştur.

Özel olarak belirtmek gerekir ki boşanma davalarına konu olan her olay nedenleri, gelişme biçimi ve tarafların şahsi durumları itibarıyla diğerlerinden farklı özellikler gösterir ve kanun hükümlerinin farklı şekilde yorumlanmasını, dolayısıyla da yargılama sürecinin farklı kararlarla sonuçlanmasını gerektirebilir. Bu gerçek karşısında, herhangi bir aile bünyesinde ortaya çıkıp boşanmaya neden olan bir olguyu tüm aileler açısından her şartta geçerli bir boşanma sebebi olarak kabul etmek mümkün değildir. Bu yüzden de kitabın bir “boşanma rehberi” olarak algılanmamasını dilerim. Bizim amacımız, Cumhuriyet tarihi boyunca görülen davalar kapsamında eşler tarafından öne sürülen boşanma sebepleri ile bu sebeplerin mahkemelerimizce nasıl yorumlanıp hükme bağlandığını içerir kronolojik bir derleme yapmak suretiyle Türkiye’nin aileye ve aile hukukuna dair gelişim sürecini ortaya koymak ve yine bu hususa ilişkin vücuda gelebilecek kapsamlı çalışmalara ışık tutmaktır. Tabii ki okurun derlediğimiz olayları dikkate alarak sağlıklı bir evlilik bünyesinde hangi davranışlara yer olmadığını görmesi mümkün olduğundan, kitabımızın bir “mutlu evlilik rehberi” olarak algılanmasından da memnun oluruz.

İnceleme için: Ahmet Aslan | Boşanmanın Anatomisi | Hemen Satın Al (inkilap.com)

Bir yorum

  1. Elinize,bilginize,emeğinize sağlık.
    Hukuk çerçevesinde,benim ve bircok kisinin aydınlanmasi gereken bu bilgi kitabına ulaşabilmemi sagladiginiz için sonsuz teşekkürler..
    Sırada KÜÇÜK BALIK SÜRÜLERİ …..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.